Độc quyền phân phối tại Việt Nam các thương hiệu hàng thực phẩm, tiêu dùng chất lượng nổi tiếng quốc tế